آموزش (طرح ها و ارتباطات آموزشی)

آغاز سال تحصیلی ٩۴-٩۵ و کوششهای تازه

classroom

سلام به دوستان علاقمند به پیگیری مباحث ارتباطات، رسانه و تبلیغ خب، تابستان رو به پایان است و کم کم کتابها باز و مباحث آغاز می شوند! در ترم پیش رو، درس هایی برعهده دارم که شامل: – جامعه شناسی تبلیغ و مبانی ارتباط جمعی (دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما)- روان شناسی اجتماعی (دانشگاه ازاد) ترم پر ... ادامه مطلب »

جامعه شناسی تبلیغ (تبلیغات)

socialadvertising

فرصتی دست داده تا زیر عنوان جامعه شناسی تبلیغ (که به خطا جامعه شناسی تبلیغات رایج شده است)، یک دوره ١٢ جلسه ای در چهارچوب اموزش از راه دور در دانشگاه تهران، در دانشکده مدیریت تقدیم کنم! با یک جستجوی ساده در اینترنت و نگاهی به منابع فارسی نشان می دهد که به جز اندک موارد، مولفان ما، در این ... ادامه مطلب »

آغاز سال تحصیلی ۹۳-۹۴ و کوششهای تازه

ziba-bivafa

سلام به دوستان علاقمند به پیگیری مباحث ارتباطات، رسانه و تبلیغ خب، تابستان رو به پایان است و کم کم کتابها باز و مباحث آغاز می شوند! در ترم پیش رو، درس هایی برعهده دارم که شامل: – جامعه شناسی تبلیغ (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) – ارتباطات انسانی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) – مبانی روان شناسی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه ... ادامه مطلب »

طرح درس: مبانی ارتباط جمعی

درس ۲ واحدی، برای دانشکده مجازی مدیریت دانشگاه تهران، رشته مدیریت رسانه – مقدمه‌ای بر مفهوم و اهمیت ارتباط جمعی؛ روند تحول از گذشته تاکنون (۱ جلسه) – مدل‌های خطی ارتباط جمعی: تعریف و تمایز مدل و نظریه؛ عناصر و مفاهیم مدل لاسول و مدل شانون و ویور (۱جلسه) – مفهوم تأثیر: از مطالعات کمی تا مطالعات کیفی؛ از مطالعات ... ادامه مطلب »