نظريه و مدل‌سازي

تعامل رسانه و پروتستانیسم ۱۹۵۰-۲۰۱۲

تعامل رسانه و پروتستانیسم ۱۹۵۰-۲۰۱۲

چکیده:
از قدیمی و ماندگارترین نهادهای اجتماعی بشر، نهاد دین است. دین نه‌تنها می‌کوشد به پرسش‌های بنیادی بشر دربارۀ چرایی پیدایش آفرینش جهان پاسخ دهد، بلکه افزون بر معنادادن به هدف زندگی انسان، به نظم اجتماعی نیز کمک می‌کند. در پی ظهور دین یهود و به دنبال آن، مسیحیت، از قرن شانزدهم، شاخه‌ای از دین عیسی مسیح موسوم به پروتستانتیسم با گرایش خاص یهودی سر برآورد. در میان اعتقادات خاص این نهضت دینی، کار و سختکوشی به عنوان عبادت است. در طول چند قرن، این شاخه از مسیحیت با تسلط بر منابع اقتصادی، و نیز با استفاده از رسانه‌های جمعی، بسترساز تحقق ایدۀ آرماگدون است؛ همان جنگ منتهی به ظهور مسیح و سرآمدن آخرالزمان! کتاب تعامل رسانه و پروتستانتیسم ۱۹۵۰-۲۰۱۲، می‌کوشد این پدیدۀ مذهبی و چگونگی حضورش را از ابتدای تاریخ پیدایش مسیحیت، چگونگی انشعاب آن از بدنۀ مذهب کاتولیک، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را تا امروز توضیح دهد؛ به‌ویژه آن‌جا که کوشش‌های خصومت‌آمیز در بستر ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات دینی نمایان می‌گردد. به‌دور از نقد تاریخی، بررسی و بحث درباره سه اصطلاح ترکیبی، شامل تبلیغ دینی، رسانۀ دینی و دین رسانه‌ای، پایه نقد کتاب حاضر است. رویکردها و نظریه ها در زمینه رسانه و دین بحث شده است. بااین‌که نویسنده کوشیده است برای توضیح این روند تاریخی از منابع معتبر بهره ببرد و کم‌وبیش به آن‌ها ارجاع داده است‌، اما به‌دلیل برخی درهم آمیزی‌ها در روند طرح مباحث، آشفتگی و کمبودها در شیوه ارجاع و منبع‌نویسی، از ارزش کتاب به عنوان یک منبع پژوهشی درباره پروتستانتیسم کاسته است.

واژه‌های کلیدی: دین و رسانه، رسانۀ دینی، تبلیغ دینی، مسیحیت، پروتستانتیسم.
https://t.me/Hakimara/303

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*