بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۷

تعامل رسانه و پروتستانیسم ۱۹۵۰-۲۰۱۲

تعامل رسانه و پروتستانیسم ۱۹۵۰-۲۰۱۲ چکیده: از قدیمی و ماندگارترین نهادهای اجتماعی بشر، نهاد دین است. دین نه‌تنها می‌کوشد به پرسش‌های بنیادی بشر دربارۀ چرایی پیدایش آفرینش جهان پاسخ دهد، بلکه افزون بر معنادادن به هدف زندگی انسان، به نظم اجتماعی نیز کمک می‌کند. در پی ظهور دین یهود و به دنبال آن، مسیحیت، از قرن شانزدهم، شاخه‌ای از دین ... ادامه مطلب »