بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

روزی تاریخی برای روانشناسی رسانه و تبلیغ

دیروز، ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ روزی تاریخی برای ورود رسمی مباحث ارتباطی، و به گونه دقیق تر، مباحث رسانه و تبلیغ به حوزه مطالعات روانشناختی بود و اولین جلسه درس کلاسی با عنوان روانشناسی تبلیغات و رسانه برای دانشجویان رشته روانشناسی برگزار شد و قدمی قاطع در راه تاسیس گرایش روانشناسی رسانه برداشته شد. این روز را به دانشگاه علامه طباطبایی، و به ... ادامه مطلب »