بایگانی روزانه: آبان ۲۲, ۱۳۹۴

مدل درگیری – استدلالی و کاربرد آن در تبلیغات سیاسی: طراحی شعارهای تبلیغاتی

image1

یکی از دغدغه های مبلغان و آنانی که در تبلیغات سیاسی وارد می شوند، طراحی شعار برای کمپین های تبلیغاتی است. مدل درگیری- استدلالی، مدلی است برای طراحی پیام و شعارهای تبلیغاتی در انتخابات سیاسی و استفاده از آن در تبلیغات نامزدها توصیه شده است (حکیم آرا، ۱۳۹۰). چنان که از نامش پیداست، این مدل، مطابق شکل، دو متغیر را در ... ادامه مطلب »