نظريه و مدل‌سازي

سوالات پیشنهادی دانشجویان و انتخابی برای امتحان پایان دوره نیم سال تحصیلی ٩۴-١٣٩٣

امتحان دروس محیط شناسی و جامعه شناسی تبلیغ (تبلیغات) دانشکده های فرهنگ و ارتباطات (دانشگاه سوره) و دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما
(نسخه دانشجو)
١٣٩۴

١– مجموعه مفاهیم زیر را تعریف کرده، و هرکدام را همراه با مثال به طور مختصر توضیح دهید:
تبلیغ، نگرشها، متقاعدسازی، هژمونی، عناصر چهارگانه ارتباط، مولفه های مربوط به منبع، فرافکنی، سه نوع نشانه از دیدگاه پیرس!

٢- ضمن ترسیم و تشریح اجزای مدل FCB، نشان دهید چگونه این مدل از تبلیغ محصول به تبلیغ نامزدهای سیاسی تغییر و تحول پیدا کرده است؛ مفاهیم چهارگانه مدل انتخابات سیاسی را روی شکل نشان داده، تعریف کنید و مثال بزنید!

٣- با اشاره به دو نظام ایدئولوژی و پشتیبانی رسانه ای، درباره تفکر انتقادی در خصوص فرایند قطره چکانی تبلیغات بازرگانی توضیح دهید!

۴- طبقه بندی پیرس از نشانه ها را با ذکر مثال توضیح داده، مفهوم عدم تعیین ترکیبی تصویر، معایب و محاسن آن را، آنگونه که در کلاس (و در مقاله) بحث شد بیان کنید.

۵- ضمن طرح مفهوم سبک زندگی از دیدگاه برخی صاحب نظران، توضیح دهید چگونه بحث درباره مفهوم سبک زندگی با تبلیغات بازرگانی گره می خورد؟

۶- از میان تکالیف ارسالی، یک نمونه مناسب را انتخاب کرده و آن را توضیح دهید.

—————————————————–

سوالات پیشنهادی برای درس ارتباطات و … (MBA)
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

١- سه مدل ارتباط خطی، تعاملی و تبادلی را همراه با مثال توضیح داده، بکوشید سه مدل برگرفته از نظریات بابر را با آن پیوند بزنید!

٢- ارتباطات کلامی و غیر کلامی تعریف کرده، شباهتها و تفاوتهای آنها را توضیح دهید.
٣- اشکال و راهبردهای پنجگانه حل تعارض را با نظر به دو متغیر ‘توجه به خود’ و ‘توجه به دیگری’ روی شکل برشمرده و به گونه لازم شرح دهید.

۴- پنج نظریه محوری در مباحث مذاکره را نام برده، مشخصه های بنیادی هر رویکرد را خاطرنشان کرده و توضیح دهید.

۵- هفت عنصر مذاکره اصولی (مبتنی بر اصول) را برشمرده و شرح دهید.

۶- به انتخاب خود، یکی از بهترین تکالیف ارسالی خود را خاطرنشان کرده، توضیح دهید (شامل عنوان جستجو شده و تلخیص ارسالی باشد)!
——————————–

سوالات پیشنهادی برای امتحان مذاکره و ارتباطات بین الملل
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

١- اشکال و راهبردهای پنجگانه حل تعارض را با نظر به دو متغیر ‘توجه به خود’ و ‘توجه به دیگری’ روی شکل برشمرده و به گونه لازم شرح دهید.

٢- مذاکره توافقی را توضیح داده، راهبردهای مذاکره برد- برد را تشریح کنید.

٣- راهبردها و تاکتیکهای مذاکره رقابتی را نوشته و وجوه تمایز آن را با مذاکره توافقی مشخص کنید.

۴- مفهوم نقطه ترک مذاکره و پایه خط پایه در کدام نوع مذاکره مطرح شدنی هستند؛ توضیح دهید!

۵- پنج رویکرد (نظریه) محوری در مباحث مذاکره را نام برده، مشخصه های بنیادی هر رویکرد را خاطرنشان کرده و توضیح دهید.

۶- هفت عنصر مذاکره اصولی (مبتنی بر اصول) را برشمرده و توضیح دهید.

٧- به انتخاب خود، یکی از بهترین تکالیف ارسالی خود را خاطرنشان کرده، توضیح دهید (شامل عنوان جستجو شده و تلخیص ارسالی باشد)!

۲ نظر

  1. سلام استادگرامی : صبح جمعه شما بخیر، راه اندازی سایت رسانه وتیلیغ شما که از اولین ها ی ایران در نوع خود است بسیار مبارک ومیمون است.
    …. و بابت ارائه سوالات پیشنهادی امتحانی از شما ممنون ومتشکر هستم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*