بایگانی روزانه: مهر ۲, ۱۳۹۲

پیشنهاد مدل مطالعه روابط بین الملل و ارتباطات میان‌فرهنگی

1

با تکیه به تعاریف اندیشمندان در این زمینه، آن‌چه در جریان ارتباط کارسازی می‌شود، معنی است؛ معانی ارزشمندی که جا می افتند و در اثر جفظ و استمرار، فرهنگی می‌شوند! این است که فرهنگ از خلال ارتباط شکل گرفته و به افراد هویت می دهد؛ یعنی به نوبه خود مایه‌ی تشخص و هویت افراد جامعه میَ‌گردد. چه، افراد با مفاهیم ... ادامه مطلب »