بایگانی روزانه: شهریور ۹, ۱۳۹۲

تصویربرداری از مغز- رویکرد نوینی به مطالعه پردازش رسانه و تأثیرات آن

10

پژوهش در حوزه تصویربرداری از مغز بر تغییر فعالیت‌های مغزی در چهارچوب الگوهای شناخته‌شده تکیه دارد. منظور از این الگوها، همان چگونگی فعالیت و برانگیختگی بخش‌های مختلف مغز در هنگام ایجاد حالت‌های ادراکی و هیجانی است. بیشترین منفعتی که این قبیل پژوهش‌ها می‌تواند برای روان‌شناسی رسانه داشته باشد، یکی کشف الگوی فعالیت‌های هیجانی در مغز است که هنگام نمایش رسانه‌ای ... ادامه مطلب »

پاره ای از نظریه ها در روانشناسی رسانه

3

این مقاله از فصل از نخست کتاب روان‌شناسی رسانه (حکیم‌آرا، ۱۳۸۸)[۱]. استخراج شده است. نظر به لزوم افزودن برخی نظریه‌ها در خوزه هویت و مفهوم گمنامی، در اولین فرصت این دسته از مباحث نیز به متن اصافه خواهند شد. در خصوص مباحث مربوط به این دو مفهوم، در همین وبلاگ مطالبی پیش از این گذاشته شده است.   ادامه مطلب »