نظريه و مدل‌سازي

ارتباطات کامپیوتری CMC ؛ حد فاصل میان ارتباطات میان‌فردی و ارتباط جمعی

 این بحث در حال مطالعه و تکمیل است!

کلیات مقاله حاکی از این است که ارتباطات کامپیوتری، نه تنها امکان ارتباطات میت‌فردی را ابقا داشته، بلکه فرصت ارتباطات میانفردی گسترش یافته را نیز به وجود آورده است. از این رو‌، همان مبانی نظری را که در چهرچوب ارتباطات میا فردی یا در قلمرو ارتباطات جمعی می‌توان تصور کرد احتمالن می‌تون در این حوزه میان‌رشته ای نیز می‌توان مورد توجه قرار داد.

به دوستانی که مایلند در این زمینه نظر دهند، خوش آمد گفته می‌شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*