بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۲

روان‌شناسی ارتباطات مجازی: شبکه‌های اجتماعی و خودزدایی

روان‌شناسی ارتباطات مجازی: شبکه‌های اجتماعی و خودزدایی ویژه دانشجویان رشته مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: برای مطالعه مباحث جلسه آخر درس ارتباط جمعی! (سایر علاقمندان می‌توانند ضمن درخواست، با ارسال ایمیل، از متن مورد نظر بهره ببرند)! کلیدواژه‌ها: شبکه‌های اجتماعی، ناخودآگاه جمعی، هویت اجتماعی، گمنامی، نقاب، تفردزدایی، … مقدمه: برای ورود به حوزه مباحث شبکه‌‌های اجتماعی، و درک بهتر ... ادامه مطلب »