نظريه و مدل‌سازي

طرح درس: مبانی ارتباط جمعی

درس ۲ واحدی، برای دانشکده مجازی مدیریت دانشگاه تهران، رشته مدیریت رسانه

– مقدمه‌ای بر مفهوم و اهمیت ارتباط جمعی؛ روند تحول از گذشته تاکنون (۱ جلسه)

– مدل‌های خطی ارتباط جمعی: تعریف و تمایز مدل و نظریه؛ عناصر و مفاهیم مدل لاسول و مدل شانون و ویور (۱جلسه)

– مفهوم تأثیر: از مطالعات کمی تا مطالعات کیفی؛ از مطالعات رفتاری تا مطالعات فرهنگی (۱جلسه)

– مروری بر روش‌های پژوهش در مطالعات ارتباط جمعی (۱جلسه)

– نقش و کارکرد ارتباط جمعی: از لاسول تا مک کوئل؛ نقش‌های آموزش، نظارت، سرگرمی، و انتقال فرهنگی (۱جلسه)

‌- پیشگامان ارتباط جمعی: نقش اجتماعی رسانه‌ها: فردیناد تونیس، دیوید رایزمن، مارشال‌ مک‌لوهان (۲جلسه)

– مروری بر نظریه‌های ارتباط جمعی (۳ جلسه)

الف: مجموعه نظریه‌های تأثیر ارتباط جمعی (دوره‌های تأثیر مطلق، تأثیرات محدود، و اثر متعادل).

ب: مجموعه نظریه‌های هنجاری (چهار نظریه مطبوعات و تکمله مک‌کوئل تا ۲۰۰۵).

ج: نظریه‌های انتقادی (نظریه جامعه توده‌وار، مارکسیم سنتی، نظریه اقتصاد سیاسی رسانه، مکتب فرانکفورت، و رویکرد مطالعات فرهنگی بیرمنگام، و رویکرد کاردگرایی).

‌- رسانه و تبلیغ‌؛ از متقاعدگری تا اقناع‌ افکار عمومی! تبلیغات بازرگانی، سیاسی، دینی، و فرهنگی! (۱جلسه)

– منبع ارتباط: عناصر و مولفه‌های متقاعدگرانه مربوط به منبع پیام (۱جلسه)

– رسانه به‌عنوان منبع ارتباط: ظرفیت‌های ارتباطی؛ مدل یکپارچه‌سازی ارتباطات رسانه‌ای (IMC)؛ (۱جلسه)

– مخاطب شناسی: مفاهیم و متغیرهای جامعه‌شناختی و روان‌شناختی آن، رابطه اجتماعی‌گونه (۱جلسه)

– رسانه‌های نوین؛ ظهور کاربر رسانه و تحول مفهوم مخاطب ؛ مفهوم گمنامی در مدل ارتباط کامپیوتری (CMC) در چهارچوب “اثر فردیت‌زدایی” (SIDE) در مدل هویت اجتماعی؛ (۱جلسه)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*