بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۲

برابری (مساوات/ عدالت) و گمنامی (آزادی)؛ از ویژگیهای شبکه‌های اجتماعی و جامعه مجازی

یکی از دوستانی که در یکی از شبکه‌های مجازی باهاش آشنا شدم، خیلی بمن لطف داره! گرچه تاکنون ندیدمش، ولی از روی پست‌هاش می‌شه فهمید فرهیخته و به زعم من، از روشنفکرانه! در یکی از نوشته‌هاش منو از روی لطف، استاد خطاب کرد! —————————————————————————————————————————–  یکی از مفاهیم جالب در حوزه مباحث شبکه‌های اجتماعی، مفهوم برابریه! برابری، یعنی همه افراد از دم دارای یک ... ادامه مطلب »

از متقاعدسازی تا اقناع: از روان‌شناسی تا مطالعات فرهنگی

بحث از دو فرایند، یکی در سطح فردی، و دیگری در سطح اجتماعی است؛ اولی فرایندی است که آگاه یا ناآگاه، به دنبال تأثیرگذاری بر حوزه‌‌های روانشناختی (شناخت، عواطف، و رفتار) افراد است، و دومی، به فرایند خزنده‌ای اشلره دارد که (خواسته یا ناخواسته) بر ارزش‌ها، هویت و رفتار اجتماعی تأثیرگذاری می‌کند. .  دو اصطلاح متقاعدسازی و اقناع، از جمله واژگانی ... ادامه مطلب »

طرح درس: مبانی ارتباط جمعی

درس ۲ واحدی، برای دانشکده مجازی مدیریت دانشگاه تهران، رشته مدیریت رسانه – مقدمه‌ای بر مفهوم و اهمیت ارتباط جمعی؛ روند تحول از گذشته تاکنون (۱ جلسه) – مدل‌های خطی ارتباط جمعی: تعریف و تمایز مدل و نظریه؛ عناصر و مفاهیم مدل لاسول و مدل شانون و ویور (۱جلسه) – مفهوم تأثیر: از مطالعات کمی تا مطالعات کیفی؛ از مطالعات ... ادامه مطلب »

تأثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بر دختران

استفاده از برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای: دگرگونی در باورها، نگرش‌ها و رفتارهای دینی دختران   با همکاری فرشته جعفری؛ کارشناس ارشد تبلیغات چکیده: برنامه‌های تلویزیون ماهواره‌ای به عنوان ابزار هجوم فرهنگی و تاثیرآن بر رفتار و باورهای مردم در اغلب جوامع از دغدغه های متولیان فرهنگی جامعه است. از میان حوزه های فرهنگی که می‌تواند مشمول این تهاجم فرهنگی باشد ... ادامه مطلب »