نظريه و مدل‌سازي

الگوپردازی برای سوگیری های استدلالی رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری بر پایه مفهوم درگیری

این مقاله، به دور از جارو جنجالهای بازار سیاست، و البته، با هدف افزایش فرهنگ سیاسی جامعه منتشر شده است. امید می رود بهره وران احتمالی، با هدف های انسانی خیرخواهانه به منظورارتقاء سطح فرهنگی جامعه از محتوای آن بهره گیرند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره مدل، می توانید از همین طریق بامولف تماس بگیرید!

الگوپردازی برای سوگیری­های استدلالی رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری برپایه مفهوم درگیری­های مبتنی بر نگرش:

به سوی تدوین مدل درگیری- استدلالی

چکیده

یکی از رفتارهای مهم اجتماعی، رفتار رای­دهی است و از میان انواع آن، رای­دادن در انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت و جاذبه بیشتری برخوردار است. همه رای­دهندگان استدلال­هایی را برای بیان چرایی رای­دادن مطرح می­کنند که برخاسته از نگرش­های سیاسی و اجتماعی آنان، و هدف­هایی است که در انتخابات ریاست جمهوری جستجو می­کنند. این استدلال­ها، هرچه باشند، نشان از سطح و نوع درگیری مردم با انتخابات دارد. مفهوم درگیری­های مبتی بر نگرش از مفاهیم مهم در مطالعات روان­شناسی اجتماعی و به­ویژه در متقاعدسازی است. این پژوهش با هدف الگوپردازی برای سوگیری استدلالی بر پایه سطح و نوع درگیری رای‌دهندگان انجام یافت و طی آن با ۱۵۲ شرکت‌کننده تهرانی که دست کم یکبار در انتخابات شرکت کرده بودند، ابتدا طی مصاحبه‌ای ریخت استدلالی، و سپس با استفاده از دو مقیاس ژیاکوفسکی (۱۹۸۵) و گویه‌های چو و بوستر (۲۰۰۵) سطح و نوع درگیری پیامدی و ارزشی آنان اندازه‌گیری شد. روش تحلیل رگرسیون لجستیک چند ارزشی یافته‌ها نشان داد که سطح و نوع درگیری توانست سوگیری استدلالی افراد را پیشبینی کند. بر این پایه، بر حسب سطح و نوع درگیری، چهار نوع سوگیری استدلالی وجود دارد که به ترتیب سوگیری نخبگان، متعهدان، نیازگشا، و شخص-محور نام گذاری شدند. از نتایج این پژوهش می­توان به منظور ارتقای سطح کیفی انتخابات در زمینه‌های مختلف، از جمله در طراحی و تدوین پیام­های تبلیغاتی، بهره برد. ادامه مطالعه پیرامون نقاط قوت و ضعف این الگو توصیه شده است.

کلید واژه­ها: انتخابات ریاست جمهوری، نگرش ابزاری، نگرش ابرازگر- ارزشی؛ درگیری پیامدی، درگیری ارزشی، سوگیری استدلالی، سوگیری نخبگان، سوگیری متعهدان، سوگیری نیاز‌گشا، سوگیری شخص-محور.

برای دانلود بر روی عنوان کلیک کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*