نظريه و مدل‌سازي

گام نخست: ده مقاله

در اولین گام برای گسترش مباحث مربوط به رسانه و تبلیغ، مولف اقدام به جمع آوری و در اختیار قرار دادن مقالات و عناوین پایان نامه هایی کرده است که طی بیش از ۱۰ سال گذشته به نگارش (یا ترجمه) در آورده و یا به کمک دانشجویان انجام داده است. برای نمونه، تعدادی از آن‏ها در این‏جا در اختیار علاقمندان قرار می‏گیرد:

مقالات؛ 

۱. حکیم‏‌آرا، محمدعلی  نقدی بر سومین همایش صنعت تبلیغات (زمستان ۱۳۸۳).

 

۲. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۲). جانبداری در پیام‌های متقاعدگرانه (پیام‌های یکجانبه در برابر پیام‌های دوجانبه). فصلنامه رسانه، سال چهاردهم، شماره ۳. پاییز ۱۳۸۲. صص ۹۴-۹۹.

 

۳. حکیم‌آرا، محمدعلی. مفهوم درگیری مصرف کننده و کاربرد آن در شبکه FCB. فصلنامه رادیو و تلویزیون. دانشکده صدا و سیما. شماره بهار ۱۳۸۵.

 

۴. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). ویژگی تعین‌ناپذیری ترکیبی تصویر و نقش فرافکنی: روان‌شناسی پیام‌های تصویری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران.

 

۵. حکیم‌آرا، محمدعلی (زمستان ۱۳۸۹). تمایز میان تبلیغ مبتنی بر سخن‌پراکنی با تبلیغ مبتنی بر آموزش: تناسب نوع تبلیغ با نظریه‌های ارتباطی و ‌اشکال پردازش پیام مبتنی بر مدل کوشش درخور (ELM). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران.

 

۶. موساری، پال. نقش تصویر در تبلیغ؛ متقاعدسازی دیداری. ترجمه محمدعلی حکیم‏آرا (۱۳۷۹). تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی ۴۱، بهار ۱۳۷۹. صص ۸۶- ۹۷.

 

۷. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۰). تفاوت در نحوه دیدن برنامه‌های خبری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال دوم- پیش شماره ۳پاییز ۱۳۸۰.

۸. حکیم‌آرا، محمدعلی. (۱۳۸۸). همدلی کودکان و رسانه: ارزیابی توانمندیی‏های تلویزیون  (Fishbach, N. D. & Fishbach, S. ۱۹۷۷) برگرفته از فصل اول از اولین کتاب رسمی منتشر شده در حوزه روانشناسی رسانه. روزنامه آفرینش، سال ۱۲، ش ۳۳۵۳(۹تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۴(۱۰ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۵(۱۱ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ۳۳۵۶(۱۳ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۷(۱۴ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۸(۱۶ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ۳۳۵۹(۲۰ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۶۰(۲۱تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ۳۳۶۱(۲۲تیر ۱۳۸۸): ۵.

 


۹-
 حکیم‌آرا، محمدعلی. (۱۳۷۷). متقاعدسازی‌، ترغیب‌ و وادارسازی‌، فرآیندی‌برای‌ تغییر نگرش

این نوشته ترجمه‌ای است از بخشی از کتاب زیر:

بارون و بیرن (۱۹۹۶). متقاعدسازی، ترغیب و وادارسازی، فرایندی برای تغییر نگرش. ترجمه محمد علی حکیم‌آرا، تهران، هنرهشتم، شماره دهم، تابستان ۱۳۷۷٫

 

۱۰- حکیم‌آرا، محمدعلی. (۱۳۸۸). سهم رسانه ملی در رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸: نگاهی از دریچه روان‌شناسی رسانه

این مقاله به درخواست مسئولان وقت دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما نوشته شده است، اما نظر به شرایط اجنماعی روز منتشر نگردید. اکنون که چهارسال از آن دوره می‌گذرد، با هدف‌های آموزشی، مبادرت به انتشار آن می‌گردد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*